Frivillige

Frivillige er ekstra flødeskum til hverdag og fest.

Det frivillige arbejde på Ordruplund

På Ordruplund er vi så heldige at have er aktiv og engageret gruppe af frivillige på over 30 personer.
De frivillige deltager i arrangementer og fungerer som besøgsvenner hos de beboere, som ønsker det.
Arbejdet er organiseret under foreningen 'Ordruplunds Venner', og man kan vælge, om man som frivillig vil være aktiv i foreningen.

Kunne du tænke dig

  • At gøre det du er god til?
  • At være med til at give beboerne en god og meningsfuld hverdag?

Der er mange forskellige opgaver her på Ordruplund.

Vi er sikre på, at de frivillige vil trives ved at give en hånd med på Ordruplund, som ikke uden grund er et dejligt sted at være.

Forventninger
I samråd med personalet, beboerne og ledelsen vil du medvirke til at omsætte beboernes behov og ønsker fra idé til handling og være med til at skabe en god og meningsfuld hverdag for beboerne.

Forsikring
Den frivillige vil i nogle, men ikke i alle tilfælde, være omfattet af kommunens forsikring. Man bør derfor altid selv tegne en privat ulykkes‐ og familie/ansvarsforsikring.

Tavshedspligt
Som frivillig skal du overholde tavshedspligten på lige fod med det faste personale og underskrive en erklæring om, at du er bekendt hermed.

Straffeattest
Gentofte Kommune har den politik, at nyansatte, der er i kontakt med ældre og børn, skal aflevere en straffeattest. Som konsekvens heraf skal de frivillige også aflevere en ny straffeattest. Denne udleveres gratis på Gentofte Politistation.

Med venlig hilsen
 
Marianne Løvdahl
Forstander på Ordruplund

Telefon 39 98 79 89 alle hverdage kl. 9 til 14

Link til en pjece om frivillige