Frivillige

Frivillige er ekstra flødeskum til hverdag og fest.

På Ordruplund er vi så heldige at have en aktiv og engageret gruppe af frivillige på over 30 personer.

De frivillige deltager i arrangementer og fungerer som besøgsvenner hos de beboere, som ønsker det.

Arbejdet er organiseret under foreningen 'Ordruplunds Venner', og man kan vælge, om man som frivillig vil være aktiv i foreningen.

Kunne du tænke dig

  • at gøre det, du er god til?
  • at være med til at give beboerne en god og meningsfuld hverdag?

Der er mange forskellige opgaver her på Ordruplund, fx:

  • Samtale - om lidt af hvert
  • Læse højt
  • Gå kortere ture
  • Løse kryds og tværs
  • Være besøgsven
  • Spille kort eller Danmarks-quiz
  • Synge eller spille, klaver eller guitar.

Vi er sikre på, at de frivillige trives ved at give en hånd med på Ordruplund, som ikke uden grund er et dejligt sted at være. 

Forventninger

I samråd med personalet, beboerne og ledelsen vil du medvirke til at omsætte beboernes behov og ønsker fra idé til handling og være med til at skabe en god og meningsfuld hverdag for beboerne. 

Forsikring

Den frivillige vil i nogle, men ikke i alle tilfælde, være omfattet af kommunens forsikring. Man bør derfor altid selv tegne en privat ulykkes‐ og familie/ansvarsforsikring.  

Tavshedspligt

Som frivillig skal du overholde tavshedspligten på lige fod med det faste personale og underskrive en erklæring om, at du er bekendt hermed. 

Straffeattest

Gentofte Kommune har den politik, at nyansatte, der er i kontakt med ældre og børn, skal aflevere en straffeattest. Som konsekvens heraf skal de frivillige også aflevere en ny straffeattest.

Du kan bestille en straffeattest på borger.dk under Politi, retsvæsen, forsvar.

Gaver

Man modtager ikke penge, gaver eller arv fra beboerne.

Kontakt

Hvis du vil høre mere, så kontakt forstander Ulla Rytved, telefon 39 98 79 80, e-post ullr@gentofte.dk.