Aktiv hverdag

Når du er aktiv, øger du din livskvalitet og sundhed.

På tur.

På tur.

Gentofte Kommunes indsatsområde 'Træn dig Fri' betyder, at vi tilbyder træning og rehabilitering til borgere, der ikke længere har så let ved at klare de daglige gøremål selv.

Målet er, at borgerne genvinder eller fastholder deres fysiske funktionsniveau bedst muligt.

På Ordruplund tænker vi Træn dig Fri – altså træning og rehabilitering – ind i dagligdagen med fokus på dine interesser og aktiviteter, der giver dig glæde, både mentalt og fysisk.

Aktiviteter til hverdag og fest

Du har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter så som gåture, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper.

Vi tilbyder stolegymnastik en gang om ugen sammen med personalet, hvor vi naturligvis tager individuelle hensyn.

Personalet er behjælpeligt med fx tøjfremvisning, håndarbejde og andre aktiviteter efter ønske og mulighed.

Herudover arrangerer vi fester og arrangementer i forbindelse med højtiderne samt særlige årstidsbestemte udflugter. Ordruplund er medejer af en beboerbus, som vi benytter til udflugterne.

Vi afholder ikke gudstjeneste, men ’Præstens fortælletime’, der en hyggelig stund med den lokale præst.

Årets traditioner

 • Temaaften
 • Julefrokost
 • Adventsfest
 • Lucia-fejring
 • Juleaften
 • Nytårsaften
 • Kongehusets fester
 • Fastelavn
 • Høst- eller sommerfest
 • Valdemarsdag/kartoffeldagen.

Dine pårørende bliver inviteret til høst/sommerfest og adventsfesten.

Aktiviteter med de frivillige

 • Delikatessevogn
 • Besøgshund
 • Besøgsven.