Gentofte Plejeboliger og Dagcentre

Vi er en del af en stor organisation med mange kompetencer og muligheder.

Hænder

Ordruplund hører under kommunens område Gentofte Plejeboliger og Dagcentre under Pleje & Sundhed Drift, der blandt andet består af otte plejeboliger og to dagcentre. Tilsammen bor 540 borgere i kommunens plejeboliger, og der er 530 fuldtidsmedarbejdere i plejeboligerne.

Vi er altså en del af et større fællesskab med mange forskellige resurser og kompetencer. Vi kan planlægge uddannelse af vores medarbejdere i fællesskab, og vi hjælper hinanden både i det praktiske arbejde og med mere overordnede faglige spørgsmål og indsatser.

Faglige konsulenter er ansat på tværs i Pleje & Sundhed Drift. De arbejder eksempelvis med demens samt pleje og lindring i den sidste tid. Konsulenterne laver retningslinjer for hygiejne og medicinhåndtering og planlægger temadage og udviklingsprojekter lokalt og i fællesskab. En del af administrationen i Pleje & Sundhed deler alle, så vi bruger resurserne bedst muligt.

Aktiverende team

Vi deler også det aktiverende team i plejehjemmene. Det er en lille gruppe fysio- og ergoterapeuter, som tager rundt på plejehjemmene og planlægger og udfører træning med beboerne for at vedligeholde deres evner og give livskvalitet. De laver ikke klassisk holdtræning, i stedet indgår træningen i en masse aktiviteter.

Eksempelvis er det inspirerende at træne balancen ved at plukke anemoner om foråret. Eller at konkurrere om at få flest point ved at kaste bolde i store og små mål.

Og når teamet arrangerer dansedage, får beboerne rørt hele kroppen, de synger med og erindrer deres liv.