Husets medarbejdere

Ordruplunds medarbejdere har forskellige kompetencer og uddannelser.

Personale på farten.

I afdelingerne er ansat plejepersonale, herunder social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Herudover er der ansat medarbejdere til at gøre rent, til at vaske tøj og til det tekniske område, altså driften af bygningen.

Ordruplund er om dagen organiseret i to afdelinger, én afdeling i stuen og én afdeling på 1. og 2. sal. Til hver gruppe er der fælles opholds- og spisestue med køkken.

Aftenmedarbejderne samarbejder med aftensygeplejersken, og natmedarbejderne samarbejder med natsygeplejersken i døgnplejens vagtcentral.

Endvidere samarbejder vi med akutteamet for Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Personalet bliver løbende videreuddannet inden for fx demens, palliativ pleje samt kost og ernæring.

I vores MED-gruppe vedtager vi husets personalepolitikker for fx rygning, pauser, brug af mobiltelefon og så videre.