Ordruplunds historie

Ordruplunds historie går tilbage til 1842.

Som beboer, pårørende eller medarbejder kan man kun glæde sig over at have sin gang i disse smukke omgivelser. Bygningen Ordruplund er smukt istandsat i årene 1999-2001.

De enkelte boliger er tidssvarende og moderne. Som ny beboer eller medarbejder vækkes nysgerrigheden! Hvordan har her set ud oprindelig? Hvad er Ordruplunds historie?

Bibliotekar Harriet Tranum-Jensen fra lokalhistorisk arkiv på Gentofte bibliotek har været behjælpelig med at finde litteratur om emnet og billeder fra en svunden tid.

Socialforvaltningen har kigget i gamle arkiver, men har ikke fundet noget, der er ældre end fra 1970'erne.

Fra ”L. Gotfredsen: Gjentofte Kommunestyre 1842-1942. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune, 1942”, bringes følgende uddrag:

”Det første kommunale Alderdomshjem i Gjentofte oprettedes i 1904, da Komitéen for Opførelse af et børnehospital i Gjentofte ved Gavebrev overdrog bygningen ”Solhjem” til Gjentofte Kommune til benyttelse som Alderdomshjem. Da hjemmet blev taget i brug den 15. September. 1904, havde det plads til 18 beboere. En Udvidelse i Aarene 1913-14 skaffede plads til yderligere 17 gamle.

Til supplering af ”Solhjem”, der var utilstrækkeligt for en kommune, hvis indbyggertal nærmede sig 35 000 (i 2003: ca. 68.000 indbyggere), opførtes i 1918-19 efter tegning af Prof. Edv. Thomsen et nyt Alderdomshjem på Hyldegaards Tværvej i Ordrup. Bygningen, der indviedes den 28. september 1919, var trefløjet og rummede foruden Alderdomshjemmet et Optagelseshjem for Børn.

Alderdomshjemmet havde 65 pladser, af hvilke de 15 var indrettet som sygeafdeling. Da børnehjemmet ved Bygningens Udvidelse i 1935-36 bortflyttedes, indlagdes den af dette hidtil benyttede Sydfløj til Alderdomshjemmet og indrettedes til Sygeafdeling. Alderdomshjemmet har herefter 76 pladser; af disse er de 28 paa Sygeafdelingen.”

Billederne her er alle udlånt fra Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune.

Fotografens navn er Gustav Krog. Der er desværre ingen præcis datering på billederne. De er dog ikke optaget samtidig, da udendørsoptagelserne er på forskellige årstider.

Fotografen Gustav Krog havde atelier forskellige steder i Gentofte Kommune fra 1909-1946, i årene 1913-1935 sammen med Ida Krog.

Billedet af ”Alderdomshjemmet paa Hyldegaards Tværvej” er brugt som illustration i bogen: Gjentofte Kommunestyre 1842-1942.

Teksten til de øvrige billeder er min.

Sydfløjen på Ordruplund fungerede således fra 1919 til 1935-36 som optagelseshjem for børn.

Fra ”Danske opdragelseshjem i billeder og tekst. Udgivet af Dansk Børnehjemsforening m.fl. 1926” bringes et afsnit om optagelseshjemmet:

”Gjentofte kommunes optagelseshjem for børn”

”Ejes af Gjentofte Kommune og er udelukkende beregnet paa midlertidig Anbringelse af de børn, som Fattigvæsenet maa tage sig af, men ogsaa undtagelsesvis, naar Pladsforholdene tillader det Børn mod Betaling fra Hjem, hvor f. Eks. Sygdom gør Børnenes Fjærnelse fra Hjemmet paakrævet; det blev oprettet i November 1917 under meget beskedne og primitive Forhold i en villa i Gjentofte, hvor det havde tilhuse, indtil dets nuværende Bygning, der er en 2-Etages Sidefløj til Ordrup Alderdomshjem, i September 1919 blev færdig.

Bygningen, der er opført af Professor Thomsen, er beregnet paa Optagelse af indtil 24 børn af begge Køn og i alle Aldre. Opført, som den er, til det specielle Brug, er den absolut udmærket indrettet med alle moderne Bekvemmeligheder (Centralvarme, varmt Vand i alle Sovestuer og Toiletrum, Badeanstalt, eget Vaskeri, Legestue, Isolationsstue o.s.v.) Ved bygningen, hvis samtlige værelser vender mod Syd, er en Legeplads med Sandkasse.

Hjemmet forestaas af en Sct. Luks Søster, der til Hjælp har en Assistent, som ligeledes er Sct. Lukas Søster, og en Tjenestepige. Det har kun til dels egen Økonomi, idet al varm mad (med undtagelse af Spædbørnsmad) kommer fra det ved siden af beliggende Alderdomshjem, fra hvilket Optagelseshjemmet er fuldstændig adskilt. Betalingen er for tiden 3 kr. pr. Dag for Børn under 1 Aar og 2,40 kr. for Børn over denne Alder.

Undervisning finder ikke Sted på Hjemmet, idet de af Børnene, der er i skolepligtig Alder, søger Ordrup Kommuneskole.

En læge, Kommunelægen i Ordrup, har et stadigt Tilsyn med Børnene og Hjemmet, der kan rose sig af en endog særdeles god Sundhedstilstand.

Siden Oprettelsen har 215 Børn været optaget på Hjemmet.”

Af Susanne Cordes
Udviklingssygeplejerske 

Temahæfte om Ordrup

Gentofte Lokalhistoriske Forening udgav i 2016 temahæftet ’Ordrup - fra bondeby til villaby’. Følg linket øverst på siden.